Sportsman Pilot Magazine: “Sonex and the Sport License”